De Bosruiters 70 jaar!

Leden van De Bosruiters uit Keijenborg in hun shirtjes van sponsor Pfixx Solar BV uit ’s Heerenberg. Foto: Roos Wezeman

Rijvereniging de Bosruiters uit Keijenborg bestaat 70 jaar

KEIJENBORG – Rijvereniging de Bosruiters vierde zondag 15 april samen met haar leden haar 70-jarig bestaan. Het was een leuke dag met mooi weer en het motto: ‘alles mag niks hoeft’. Er werd onder het genot van een hapje en een drankje dressuur gereden, gesprongen en enkele leden lieten een leuke kür op muziek zien. Alle leden kregen na afloop een groen Bosruitershirt aangeboden. Deze shirts werden gesponsord door Pfixx Solar B.V. waarvoor hartelijke dank.

Geschiedenis van de vereniging
Op een vergadering van de Jongeren Boeren en Tuinders Bond (J.B.T.B.) is het allemaal begonnen. Er werd een voorstel gedaan om ook in Keijenborg een ruitervereniging op te richten. Na enig onderhandelen werd besloten op 28 februari te gaan paardrijden. Het enthousiasme was erg groot en van het begin af aan werd de vereniging druk bezocht. Men kwam met Belg of volbloed en met of zonder zadel. Toen werd officieel besloten te komen tot oprichting van een ruitervereniging.

Op 5 maart werd de eerste vergadering belegd en het bestuur gekozen: G. Kleve als voorzitter, waarnemend voorzitter P. Smeenk, secretaris/penningmeester A. Hilderink, bestuursleden H. Beulink en R. Zents. Als instructeur werd de heer W. te Grotenhuis uit Westendorp gekozen. De naam ‘De Bosruiters’ werd gekozen omdat het oefenterrein in een bosrijke omgeving lag. De contributie werd vastgesteld op 1 gulden per maand.
In het eerste jaar na de oprichting werd al een cross country georganiseerd. Joop Loskamp sleepte meteen de eerste prijs in de wacht. Na enige jaren werd er ook deelgenomen aan diverse grote wedstrijden, zoals bondskampioenschappen. Hier werden hoge ogen gegooid, en de Bosruiters werden afgevaardigd naar de Nationale Kampioenschappen in Eindhoven. Joop Loskamp behaalde een derde prijs in de Zware Dressuur. Theo Diesvelt werd ook derde maar dan in de het springen.
Door de jaren heen werd er door de leden aan diverse cursussen deelgenomen zoals kadercursussen, instructeurs cursussen en het bronzen insigne, nu te vergelijken met het ruiterbewijs. In verband met ziekte moest de heer Te Grotenhuis, die vanaf het begin instructeur was, afscheid nemen van de Bosruiters. Na een hoop telefoontjes is uiteindelijk Roelof Lutke Willink uit Borculo aangenomen als instructeur. Door zijn enorme inzet werden de resultaten steeds beter. Hij formeerde ook een achttal waarmee de Bosruiters meerdere jaren kringkampioen werden.
Tot 1973 was het heel normaal dat men met z`n allen in de vrachtwagen naar concours ging. Het centrale oplaatpunt was bij de familie Harmsen aan de Varsselsestraatweg. De meeste deelnemers moesten eerst soms wel 3 of 4 kilometer te paard lang de weg komen. Hierna veranderde dat snel. Men ging meer individueel wedstrijden rijden en er werden eigen trailers aangeschaft. In 1974 moest er door stofoverlast naar een ander oefenterrein uitgekeken worden. Er werd op diverse terreinen gereden maar er kon geen definitief terrein gevonden worden. In 1976 kon men een stuk weiland huren, alleen mocht er geen gebouwtje op geplaatst worden.
In 1976 vertrekt instructeur Roelof Lutke Willink. Als tijdelijke inval wordt Joop Wolters uit Harreveld aangetrokken, die in 1977 werd opgevolgd door vaste instructeur Anton Groot Kormelink uit Groenlo. Een nieuwe mijlpaal in het bestaan van De Bosruiters is in 1979 als een nieuw terrein wordt gevonden bij de familie Kempers aan de Steenderenseweg. Met man en macht werd aan de omheining gewerkt, na een paar jaar is er ook verlichting en bij het oefenterrein een kantine, die nu nog steeds door Carla en Jacques wordt beheerd. Ook in dit jaar kreeg de vereniging volledige rechtspersoonlijkheid door middel van statuten en een huishoudelijk reglement en schreef de vereniging zich in bij de Kamer van Koophandel in Zutphen.

In 1981 werden de clubkampioenschappen ingesteld, waar Joop Kempers als eerste clubkampioen werd. In 1988 werd Wendy Barnstijn uit Baak bereid gevonden les te geven. Per 1 januari 1993 gingen De Bosruiters na bijna 45 jaar over van de Nederlandse Katholieke Bond (N.K.B.), naar de Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen (K.N.F.). In 2005 kwam Annet Woolschot als instructeur bij De Bosruiters, in 2007 maakte zij plaats voor Jasmijn Jansen Van 2007- 2018 gaf Jasmijn les bij de Bosruiters. En in 2018 is instructrice is Iris van Ulden – Hennink gestart met les geven tot heden.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *